Ny svømmehall i Risør

Kommunestyret vedtok i mai 2022 at Risør kommune skal utrede to alternativ for ny svømmehall i Risør: Å bygge om eksisterende svømmehall for å få på plass flere baner, terapibasseng og stupefasiliteter og bygge ny svømmehall i nærområdet. De to alternativene skal ta utgangspunkt i 6 baner, terapibasseng og stupetårn.

Arbeidet med utredningene er i gang og det jobbes parallelt med reguleringsplan for Kjempesteinsmyra for å vurdere aktuelle plasseringer og sammenheng med andre anlegg og bruk av området. (Varsel om oppstart av planarbeid for Kjempesteinsmyra)

Risør kommune gjennomførte en forstudie av alternativer for ny svømmehall, prosjektplanen for forstudien og en presentasjon av foreløpige alternativer for ny svømmehall ligger her: