Risør kommune skal i år som andre år dele ut en kulturpris og en frivillighetspris

Vi har sett tidligere at nominasjonene kommer litt tilfeldig i begge kategoriene, så i år går vi ut sammen og synligjør likhetene og ulikhetene ved de to prisene, sier kultursjef Anna Stina Næss og frivilligkoordinator Knut Jost Arntzen.

Frivillighetsprisen gis til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Ideer, pågangsmot og gjennomføringsevne har synlig bedret trivsel og livsaktivitet i Risør kommune, her er det frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultat. Det kan være frivillige innsats over lengre tid, eller i en tidsavgrenset periode. Styret i Frivilligsentralen avgjør hvem som skal få frivillighetsprisen.

Kulturprisen deles ut til en person, lag, forening eller organisasjon som har bidratt til ett eller flere av følgende; merkevarebyggende for Risør som kunst- og kulturby, faglig høy kvalitet, egenart, nyskapende, inkluderende og eller samfunnsutviklende. Alle skriftlige forslag skal legge med en begrunnelse for hvorfor kandidaten/aktøren skal vinne kulturprisen i 2023 med bakgrunn i ett eller flere av de punktene. Kulturutvalget avgjør hvem som får kulturprisen for 2023.

I begge tilfeller må det altså legges ved skriftlige begrunnelser knyttet til kriteriene til de ulike prisene.

Kriteriene gjør det enklere for de som skal velge kandidat at det blir en tydelig prosess å velge en kandidat. Vi har sittet med forslag på kandidater til de ulike prisene som det ikke foreligger noe informasjon om, og da er det krevende for de som velger å vekte hvem som skal vinne prisene, sier Næss og Arntzen.

I begge tilfellene blir listen over navneforslagene, og de som nominerer til de ulike prisene, offentlig. Tidligere har listen over de nominerte og de som har nominert vært unntatt offentligheten. I år gjøres begge listene offentlig.

Det er ingen hinder for at kulturprisen gis til en frivillig, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet og kulturprisen har en tydeligere kunst og kulturvinkling, Oppsummert, mens frivilligprisen er en hyllest til den frivillige innsatsen, kan kulturprisen være begge deler.

Frist for innmelding av kandidater til begge prisene er 1. november til post@risor.kommune.no

Informasjon om de ulike prisene

Les mer om kulturprisen her: Risør kommunes kulturpris
Les mer om frivillighetsprisen her: Frivillighetsprisen 2022