Risør kommunes kunstnerstipend og prosjektstipend 2024/2025

Årets kunstnerstipend fra Risør kommune går til Erika Stöckel og Risør kommune sitt prosjektstipend går til Mari Nymoen. Gratulerer til begge to! 

Årets kunstnerstipend fra Risør kommune går til Erika Stöckel

Årets kunstnerstipend fra Risør kommune tildeles Erika Stöckel. Hun ble valgt av stipendkomiteen som den best kvalifiserte kandidaten for Risør kommunes kunstnerstipend for perioden 2023 til 2024.

Erika Støckel  - Klikk for stort bilde Jack Hughes

Stöckel har en mastergrad i fri kunst fra Kunsthøyskolen i Oslo. Hennes kunstneriske utdannelse inkluderer studier ved Kunsthøgskolen i Umeå, kunstakademiet i Wien, samt en Idun Lovén og Konstskolan i Stockholm. Siden 2018 har hun hatt fem soloutstillinger i Norge og Sverige samt flere gruppeutstillinger og formidlingsprosjekter i den kulturelle skolesekken (DKS). Av utstillingssteder er det verdt å nevne: Kunstnerforbundet, KRAFT i Bergen og Galleri RAM i Oslo, Norsk Billedhoggerforening og Konstmuseet i Norr.

Juryen beskriver Stöckel sitt arbeider som nyskapende og spennende. Hun har en solid kunstnerisk plattform og viser en dyktighet og gjennomføringsevne i kunstnerskap. Hun har et enkelt og tydelig, men samtidig søkende og eksperimenterende formspråk og et utadvendt og aktivt kunstnervirke. Juryen opplever en styrke i hennes ideer, og en klar sammenheng mellom det hun skriver, og det hun viser av arbeid.

Dette sier hun selv om materialet hun jobber i: Lera är mitt huvudmaterial.

Hun utforsker kroppslige assosiasjoner og ser på sine skulpturer som en familie av individuelle objekter som relaterer til hverandre.

I ett samspel mellan mig och materialet växer skulpturerna fram. Skulpturer med kroppsliga associationer, något som finns inuti och utanpå kroppen. Genom åren har skulpturerna blivit fler och för mig har de blivit som små individer som relaterar till varandra, objekten har fått en subjektivitet och ett släktskap sinsemellan - jag ser på dem som en familj.

Jag tar utgangspunkt i min uppväxt i en samisk familj, dår identiteten inte bara er något som ligger på individen, den ligger på gruppen. Familjen är inte bara mamma, pappa, barn - ansvaret för omsorg är fördelat på flera personer. Är även familjen, det heligaste vi har, en form av et maktsystem? Hur appliceras det på mina skulpturor? Och vad er då skulpturernas relation til mig?

Juryen uttrykker begeistring for hennes kunstneriske uttrykk og roser hennes sterke formspråk.

Med fagområde innen leire vil hun være et viktig tilskudd til det allerede eksisterende keramikkmiljøet. Stöckel beskriver også et ønske om å bidra inn med sin keramiske kompetanse inn i miljøet. 

Stöckel ønsker også å være en bidragsyter til det kunstneriske miljøet gjennom tiltak av mer sosiale dimensjoner. Juryen gir henne full score på alle stipendkriterier, og vi gratulerer henne med Risør kommune sitt kunstnerstipend for 2024/2025.

Se hennes arbeider her: Erika Stöckel (erikastockel.com)

Erika er 33 år, opprinnelig fra Kiruna, men har bodd i Oslo de siste årene.

Jag ser verkligen fram emot att få vara i Risør och få tid och ro att fördjupa mig i mitt arbete, vilket blir en kontrast i förhållande till bylivet i Oslo. Det ska bli spännande att få bli känt med landskapet i Risør och på sørlandet, som är helt annorlunda från Kirunas norrländska landskap som jag vuxit upp i.

Velkommen til Risør sier vi!

Stipendkomiteen 2024

Odd Fredrik Heiberg, leder av stipendkomiteen og daglig leder av Galleri Kunstparken. Han er også billedkunstner og kurator og har flere regionale kunstverv, blant annet styreleder i Sørlandsutstillingen og i KORT (kunst i offentlige rom Telemark).

Vilde Rudjord, billedkunstner og årets kunstnerstipendiat i Risør Kommune.
Anne Mari Graver, billedkunstner, kunstkonsulent og tidligere leietaker i kunstparken.
Anna Stina Næss, kultursjef og enhetsleder for Kultur i Risør kommune er sekretær for stipendkomiteen og har ikke lest eller vurdert søknadene.

Les mer om stipendet og kriteriene her: Risør kommunes kunstnerstipend og prosjektstipend - Risør kommune (risor.kommune.no)

Søkere

Risør kommune mottok 15 søknader om hovedstipendet til Risør kommune. Følgende søkte Risør kommune sitt kunstnerstipend:

Anne May Fosne 
Beatrice Lopez
Dan Skjævesland
Erika Stöckel
Ina Otzko
Lars Jonson
Liu Rui
Marjam Idriss
Mingshu Li
Qi Tan
Sigrid H Magnesen
Sjur Eide Aas
Suzannah Øistad
Victoria Gouzikovski
Vlodomyr Filippov

Det er svert gledelig at vi har fått så mange sterke søkere og at alle ønsker seg til Risør. Vi kunne lett fått 15 gode kandidater som ville være med å bidra til kunstmiljøet og Risørsamfunnet.

Risør kommune sitt prosjektstipend 2024

Risør kommune sitt prosjektstipend 2024 går til en kandidat som utmerker seg med en imponerende profesjonalitet i sitt kunstneriske virke. Risør kommune sitt prosjektstipend går i år til en forfatter. Med en langvarig bakgrunn fra litteraturmiljøet i Norge, har kandidaten et solid fundament å bygge videre på.

BIlde av Mari Nymoen - Klikk for stort bilde Privat

Nymoen presenterte en bemerkelsesverdig sterk søknad med et spennende prosjekt, inkludert et ønske om å arbeide med en roman og videreføre sitt arbeid fra 300-årsjubileet.

Stipendkomiteen gir følgende uttalelse til Nymoens søknad og forfatterskap:

Nymoen har sin bakgrunn fra litteraturmiljøet både i Trondheim og Oslo tidlig på 2000-tallet, og har i stor grad vokst opp i den norske samtidslitteraturen. Hun debuterte som poet i 2014 og jobber nå med romanen "Tynne steder" samt en diktsamling.

Nymoen må betraktes som en forfatter som har svært god innsikt i sitt håndverk og vet nøyaktig hva hun driver med, samt hva hun ønsker å oppnå med sine litterære verk, både når det gjelder stil og det litterære håndverket.

Nymoen har utviklet et grundig gjennomarbeidet kunstprosjekt, med samarbeid på tvers av ulike fagfelt. Nymoen stod fram som den mest fremragende kandidaten for årets prosjektstipend, og det var en enstemmig avgjørelse fra stipendkomiteen.

Stipendet gir forfatteren muligheten til å fordype seg i et kortere tidsrom.

Vi gratulerer Mari Nymoen med Risør kommune sitt prosjektstipend for 2024.

Søkere

Følgende søkte på Risør kommune sitt prosjektstipend:

Mari Nymoen
Lars Erik Taraldsen
Steinar Laumann
Liv Øvland

Stipendkomiteen

Stipendkomiteen for prosjektstipendet bestod av følgende:

Anne Mari Graver, billedkunstner, kunstkonsulent og tidligere leietaker i kunstparken. Leder av prosjektstipendjuryen.
Vilde Rudjord, billedkunstner, og årets kunstnerstipendiat i Risør Kommune.
Rune Hansen, rektor ved Kulturskolen Øst i Agder.

Rune Hansen er erstatter for Odd Fredrik Heiberg på grunn av at Heiberg meldte seg inhabil i behandlingen av søknaden til Steinar Laumann. Laumann er en av oppdragsgiverne til Heiberg i Galleri Kunstparken.

Anna Stina Næss, kultursjef og enhetsleder for Kultur i Risør kommune er sekretær for stipendkomiteen og har ikke lest eller vurdert søknadene.