Enhet plan- og bygg

Enheten skal bistå publikum med veiledning til å søke på tiltak som gjelder bygging, regulering av eiendom, fradeling og oppmåling av eiendom og utslippssaker og behandle innkomne søknader som omfattes av relevante lovverk innen vårt forvaltningsområde.

Gode råd før du begynner (PDF, 137 kB)

Veiledning til reparasjon, vedlikehold og bevaring av trehusbyen (PDF, 4 MB) (PDF, 4 MB)

Veiledning til dispensasjonssøknader (PDF, 206 kB) (PDF, 2 MB)

Retningslinjene for fritidsbebyggelse vedtatt i 2008 (PDF, 282 kB) (PDF, 282 kB)

Byggesaksskjemaer finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) sammen med veiledning til byggesøknader.

Veiledning og skjemaer til utslippssøknad finner du på hjemmesiden til Norsk institutt for Bioøkonomi.

Betalingssatser for plan- og byggesaker og oppmåling.

OBS! Søknader skal sendes til postmottak@risor.kommune.no eller til kommunen ved brev. Søknader som sendes til saksbehandler kan risikere å gå tapt og kommunen har ikke sansvar for søknader som sendes direkte til den enkelte saksbehandler.

Ansatte i enheten

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven
Leder Enhet plan- og byggesak
E-post
Telefon 37 14 96 13
Mobil 474 54 768

Kommunehuset