Reglementer, retningslinjer, brukerveiledninger og støttemateriell

Reglement for politiske organer i Risør kommune (PDF, 862 kB)

Reglement - Delegasjon fra Risør kommunestyre til kommunedirektøren (PDF, 97 kB)

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Risør kommune, Agder - Lovdata

Her finner du boka Tillit - KS

 

Folkevalgtprogram 24.10 og 8.11.2023

Presentasjon fra folkevalgtprogram ved Tone Marie Solheim og Jan Inge Tungesvik - KS (PDF, 4 MB)

Åpen post (spørsmål med svar) 08.11.23 ved Tone Marie Solheim og Jan Inge Tungesvik - KS (PDF, 747 kB)

Innspill fra folkevalgtopplæringen - kultur og forventninger i kommunestyret (PDF, 655 kB)

 

Brukerveiledninger/støttemateriell

Brukerveiledning Kaukus (PDF, 781 kB)

KS - Hefter for folkevalgte

Informasjon til folkevalgte 26.10.2023 om HR-portal, Kaukus, eInnsyn og hjemmeside (PPTX, 522 kB)

Brukerveiledning - Microsoft Teams (PDF, 959 kB)

Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner -  Kommunal- og distriktsdepartementet

Prosjektmanual for alle enheter i Risør kommune (PDF, 2 MB)