Spesialpedagogisk hjelp i førskolealder

Hvis et barn har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet kan ha rett på hjelp fra fødselen, og uansett om han eller hun går i barnehage eller ikke.

Her kan du lese mer om spesialpedagogisk hjelp på flere språk

Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening, stimulering eller støtte til de som jobber i barnehagen. Foreldrene skal alltid få tilbud om rådgiving. Hjelpen skal være tilpasset behovet til ditt barn.

Hvis du er bekymret for utviklingen til et barn, kan kommunen, barnehagen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger. Før barnet får spesialpedagogisk hjelp, må kommunen fatte et enkeltvedtak.

Her kan du lese mer om spesialpedagogisk hjelp og støtte i førskolealder

Artikkelliste