Spesialpedagogisk hjelp og støtte i førskolealder

Barn som ikke har begynt på skolen, har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de trenger det. Retten gjelder uansett om de går i barnehage eller ikke.

Barn som går i barnehage, og som har nedsatt funksjonsevne, har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

Barn med spesielle behov kan trenge ekstra oppfølging. Risør kommune gjør en individuell vurdering av behovet, og tilbyr hjelp ut fra tilbudene vi har. Tilbudet kan variere fra barnehage til barnehage, 

Støttetiltak

Støttetiltak kan gis individuelt eller i gruppe. Eksempler på tiltak som kan gis av Risør kommune

  • Veiledning og kompetanseheving til ansatte og foreldre
  • Tilrettelegging i barnehagen
  • Organisering i mindre grupper
  • Spesialpedagogisk hjelp 
  • Styrket språktilbud til minoritetsbarn
  • Styrket bemanning i barnehagen

Her kan du lese mer om spesialpedagogisk hjelp og rettigheter

 I veilederen for spesialpedagogisk hjelp finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen.

Her kan du lese mer om spesialpedagogikk og tilrettelegging  

Artikkelliste