Nivå 0 Skole

Avklar undring/bekymring

Undring/bekymring

Hva: Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål omkring opplæringssituasjon, barn/unges helse, trivsel eller livssituasjon. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon om spørsmålene
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: Veileder til skoleansatte  «Ser du meg?» (PDF, 2 MB)Risiko- og beskyttelsesfaktorer (PDF, 690 kB)

Konkretiser undring/bekymring

Hva: Konkretiser undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler. Er det spørsmål du ønsker å få svar på som kan underbygge eller avkrefte undringen?
Hvordan: Konkretiser ved å fylle ut kartleggingsskjema og/eller Uroskjema del A. Konkretisering skjer før undringen deles med barn/unge, foresatte. Kontaktlærer sjekker relevante dokumenter i Visma og Public 360
Hvem: Alle medarbeidere
Verktøy: Kartlegging omkring en elevs situasjon (DOC, 66 kB), Uroskjema del A (PDF, 959 kB)Hefte: Ta opp URO

Del undring/bekymring

Hva: Bekymringen deles med kollegaer på trinn, og med elev/foresatte
Hvordan: Legg fram dine observasjoner og din undring på trinnmøte og for elev/foresatte. 
Hvem: Alle medarbeidere deler med aktuell kontaktlærer. Kontaktlærer drøfter på team/med leder og tar samtale med elev/foresatte, eventuelt i samarbeid med sosiallærer/rektor
Verktøy: Uroskjema del B (PDF, 869 kB)

Avklar undring/bekymring

Hva: Avslutt eller gå videre til nivå 1
Hvordan: Er det grunn til å videre? Hvis nei, avsluttes saken. Avslutt notater/skjemaer og arkiver. Hvis ja, vurderes behov for å gå videre til nivå 1 med a) individtiltak og/eller b) systemtiltak i skolen. Grad av formalisering må vurderes
Hvem: Kontaktlærer/inspektør/sosiallærer/rektor
Verktøy: Public 360