Dagsenter

Dagtilbudet er et tilbud til hjemmeboende personer som har behov for aktivisering og som ønsker et sosial fellesskap med andre. Dagtilbudet kan bidra til å gi pårørende nødvendig avlasting i hverdagen. Dagtilbudet gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Kriterier

Tilbudet er behovsprøvd.

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Slik søker du

Du bruker søknad for helse- og omsorgstjenester