Høring - Strategi for frivillighet i Risør kommune. Høringsfrist: 15. mai

Kulturutvalget vedtok i sitt møte 14. april å legge utkast til frivilligstrategi med tilhørende veileder for frivillig innsats ut på høring for å gi interesseorganisasjonene, enhetene, lag og foreninger, samt andre interesserte mulighet til å påvirke strategien. Høringsfrist: 15. mai.

Høringsinnspill tas i betraktning før ny versjon legges fram for behandling i rådene, kulturutvalget og livsløpsutvalget før endelig behandling i bystyret, forhåpentlig før sommeren.

Saksframlegg med informasjon om prosess og forslag til prioriterte tiltak (PDF, 474 kB)

Utkast til Strategi for frivillighet i Risør kommune (frivilligstrategi) (PDF, 2 MB)

Veileder for frivillig innsats i Risør kommune (PDF, 895 kB)

Merk innspill med "21/1494 Innspill til frivilligstrategi" og send til post@risor.kommune.no senest 15. mai.

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 26
Mobil 976 13 288

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte

Ågot Sverdrup Bugge
Kulturkoordinator og konst. kultursjef
E-post
Telefon 37 14 97 82
Mobil 482 34 375

Konstituert enhetsleder og kultursjef