Høring - Strategi for frivillighet i Risør kommune. Høringsfrist: forlenget til 10. august

Kulturutvalget vedtok i sitt møte 14. april å legge utkast til frivilligstrategi, med tilhørende veileder for frivillig innsats, ut på høring.
Høringen åpner for at interesseorganisasjoner, lag og foreninger, samt andre interesserte får mulighet til å påvirke strategien. Fristen ble opprinnelig satt til 15. mai.

Takk for de elleve høringsinnspillene som kom inn før 15. mai! Disse og nye innspill fram til forlenget frist skal tas i betraktning før ny versjon legges fram for behandling i kommunens råd, kulturutvalget og livsløpsutvalget før endelig behandling i bystyret.

Saksframlegg med informasjon om prosess og forslag til prioriterte tiltak (PDF, 474 kB)

Utkast til Strategi for frivillighet i Risør kommune (frivilligstrategi) (PDF, 2 MB)

Veileder for frivillig innsats i Risør kommune (PDF, 895 kB)

Forlenget høringsfrist og åpent møte

I Kulturutvalgets møte 12. mai fremmet Tove Hansen (Ap) forslag om å arrangere et møte med aktuelle høringsinstanser, dvs alle lag og foreninger, for om mulig få til en god dialog samt flere innspill. Kulturutvalget bestemte å utsette høringsfristen på frivilligstrategien til etter et allmøte på Teams der alle lag og foreninger inviteres til å gi innspill.  

Åpent møte på Teams for lag og foreninger: mandag 21. juni kl 17-18:30. Påmelding innen 17. juni til frivilligsentral@risor.kommune.no. Merk «Åpent møte»

På møtet vil vi informere om strategiens innhold, og åpne for spørsmål og dialog. Med dette får alle mulighet til å sette seg inn i mottatte innspill så langt og anledning til å gi innspill innen ny frist. Ny frist for innspill er 10. august.

Innspill mottatt innen opprinnelig høringsfrist 15. mai

Innspill til frivilligstrategi 2021
Tittel Publisert Type
Risør idrettsråd - høringsinnspill 11 mai 2021.docx

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør idrettsråd - høringsinnspill 11 mai 2021.docx.pdf
Eldrerådet - høringsinnspill 12 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Eldrerådet - høringsinnspill 12 mai 2021.pdf
Risør Røde Kors - høringsinnspill 11 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Røde Kors - høringsinnspill 11 mai 2021.pdf
Risør Arbeiderpartis bystyregruppe - høringsinnspill 11 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Arbeiderpartis bystyregruppe - høringsinnspill 11 mai 2021.pdf
Risør Røde Kors - Vedlegg beskrivelse av besøksvenn med hund

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Røde Kors - Vedlegg beskrivelse av besøksvenn med hund.pdf
Risør Pensjonistforening - høringsinnspill 14 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Pensjonistforening - høringsinnspill 14 mai 2021.pdf
Risør Sanitetsforening - høringsinnspill 14 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Sanitetsforening - høringsinnspill 14 mai 2021.pdf
Risør Røde Kors - Vedlegg beskrivelse av besøkstjenesten

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Røde Kors - Vedlegg beskrivelse av besøkstjenesten.pdf
Råd for personer med funksjonsnedsettelser - høringsinnspill 12 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Råd for personer med funksjonsnedsettelser - høringsinnspill 12 mai 2021.pdf
Styret for Risør frivilligsentral - høringsinnspill 10 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Styret for Risør frivilligsentral - høringsinnspill 10 mai 2021.pdf
Risør Ungdomsråds arbeidsutvalg - høringsinnspill 6 mai 2021

21.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risør Ungdomsråds arbeidsutvalg - høringsinnspill 6 mai 2021.pdf
NAV Risør - høringsinnspill 11 mai 2021

25.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NAV Risør - høringsinnspill 11 mai 2021.pdf
Frida Fred Dørsdal aktivitetsansvarlig Psykisk helse - høringsinnspill 11 mai 2021

25.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Frida Fred Dørsdal aktivitetsansvarlig Psykisk helse - høringsinnspill 11 mai 2021.pdf

Kontaktinformasjon

Malin Paust
Rådgiver
E-post
Telefon 37 14 96 26
Mobil 976 13 288

Prosjektleder BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats)

Informasjon og prosjektstøtte

Ågot Sverdrup Bugge
Kulturkoordinator og konst. kultursjef
E-post
Telefon 37 14 97 82
Mobil 482 34 375

Konstituert enhetsleder og kultursjef