Risør kommunes kunstnerstipend og prosjektstipend

Risør kommunes kunstnerstipend er på 230 000 kroner og prosjektstipendet er på 40 000 kroner i 2022. Søknadsfrist for begge stipendene er 2. mai 2022.

Risør kommunes kunstnerstipend

Risør kommunes kunstnerstipend er for 2022 kr. 230 000. Atelier i Risør Kunstpark inngår som en del av stipendet og skal brukes i stipendperioden. Etter endt stipendperiode får kunstner tilbud om redusert leie av atelier i et år. Stipendiaten forplikter seg til å bo i Risør i stipendåret.

Stipendperioden er fra august 2022 - juni 2023.

Stipendet skal tildeles etter skriftlig søknad og kan søkes av alle skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Søkere skal ha utdanning eller bakgrunn som kvalifiserer til medlemskap i en kunstnerorganisasjon.

Stipendiat forplikter seg til å gjennomføre en utstilling innen et år etter at stipendperioden er utløpt eller donere/ gjennomføre et annet arbeid relatert til sitt fagfelt som kan komme kommunen til gode.

Risør kommunes prosjektstipend

Risør kommune deler hvert år ut et prosjektstipend pålydende kr. 40 000. Stipendet skal tildeles skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Prosjektstipendet skal tildeles kunstnere som hører hjemme i Risør. Prosjektstipendet skal gi kunstnere mulighet til å fordype seg i en ide for en kortere periode.

Kunstner må i søknaden vise til egen kunstnerisk produksjon, samt planer for prosjektperioden.

Søker skal ha kunstnerisk utdanning eller produksjon som kvalifiserer til medlemskap i en kunstorganisasjon.

Slik søker du

Søknadsskjema - Kunstnerstipend og prosjektstipend

Innlogging ID-porten (MinID eller BankID).

Hjelp til å logge på.

Søknadsfrist 2.mai 2022

Kontaktinformasjon

Anna Stina Næss
Enhetsleder og kultursjef
E-post