Ungdomsrådet

Risør ungdomsråd (RUR) er et lovbestemt rådgivende organ for Risør kommune. Jfr. Kommuneloven § 5-12.

Ungdomsrådet skal ha innflytelse i alle saker som angår barn og unges levekår og livsstandard i kommunen. Kommunen skal sørge for at barn og unge blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem.

Rådet har møte- og talerett i kommunestyret.

Rådet består av seks medlemmer, tre elever fra ungdomsskole og tre elever fra videregående skole. Det blir valgt nytt ungdomsråd hver høst, ved skoleoppstart.

Medlemmer

Ungdomsrådet
Medlem Klassetrinn Varamedlem Klassetrinn
Maren Gregersen 10. trinn Mari Sollie 10. trinn
Erling Eikeland Knutsen 10. trinn Nicolai Bakken Gautland 8. trinn
Sander Lyberg 10. trinn Jonas Mac Donald 9. trinn
Leonore Lindstøl VGS - 2STA Jarl-Roar Norheim VGS - 2STA
Inger Søndeled VGS - 1STA
Øystein Paulsen Olsen VGS - 2STA Mohamed Diop VGS - 2SRA


Leder: Øystein Paulsen Olsen
Nestleder: Sander Lyberg

Ungdomsrådet velger et arbeidsutvalg som fungerer som høringsinstans mellom ungdomsrådmøtene, utvalget kan innkalles på kort varsel.

Reglement

Ungdomsrådets reglement er en del av "Reglement for politiske organer i Risør kommune" (PDF, 862 kB)

Møter og referater/protokoller 2024

Møter og referater/protokoller 2023

Møter og referater 2022

Årsmelding

 

Møtesekretær: Elin Evensen