Verktøy i BTI Handlingsveileder

Vi jobber for å få på plass en mer brukervennlig digital handlingsveileder med direkte tilgang til verktøyene som er knyttet til de ulike nivåene og trinnene i handlingsveilederen. Inntil denne er på plass, finnes verktøyene nedenfor, og via linker i handlingsveilederne. Verktøy skiftes ut i takt med videre kvalitetsutvikling.

Verktøy som er felles for alle

Bekymringsmelding til barnevernet

Henvisning til PPT  

BTI-verktøy som er felles for alle
Tittel Publisert Type
Barn som er pårørende - prosedyre for å fange opp og følge opp

28.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Barn_som_er_pårørende_-_prosedyre_for_å_fange_opp_og_følge_opp.pdf
BTI møtereferatmal

Skrivbar referatmal som alternativ til digital stafettlogg

12.12.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Risør BTI møtereferatmal 2023.docx
BTI-møtemal

12.12.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BTI-møtemal forberedelse - gjennomføring - etterarbeid.pdf
Den nødvendige samtalen - barn i rusfamilier - KoRus Sør

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3a Den-nodvendige-samtalen KoRus Sør.pdf
Hjelpetilbud Risør kommune

Oversikt over hjelpetilbud - Verktøy i BTI handlingsveileder

07.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hjelpetilbud Risør kommune - pr 07.03.2023.pdf
Overgang fra barnehage til skole med BTI-stafettlogg - prosedyre

20.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Overgang_fra_barnehage_til_skole_med_BTI-stafettlogg.pdf
Risiko- og beskyttelsesfaktorer

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Risiko- og beskyttelsesfaktorer - nasjonale retningslinjer og Kvello.pdf
Samtykke til tverrfaglig samhandling

18.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samtykke.pdf
Samtykke til å opprette BTI-stafettlogg

14.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samtykke til digital stafettlogg med hovedperson.pdf
Tips til samtale med barn

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3 Tips til samtale med barn.pdf
Tips til samtale med foresatte

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-3 Tips til samtale med foresatte.pdf
URO - Hefte: Ta opp uro

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned UROHEFTE, RBUP 2018 versjon Risør.pdf
Uro skjema del A B og C

Skrivbare Uro-skjema

12.12.2023 Filtype: doc. Klikk for å laste ned Uro skjema del A B og C rbup 2018.doc
Uro skjema del A rbup

03.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del A rbup 2021.pdf
Uro skjema del B rbup 2018

16.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del B rbup 2018.pdf
Uro skjema del C rbup 2018

16.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del C rbup 2018.pdf
Uro-skjema del A-C

18.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Uro skjema del A B og C rbup 2018.pdf
Veileder rød linje - ved vold og overgrep i hjemmet

10.03.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Veileder rød linje - vold overgrep.pdf

 

BTI - verktøy ved Helsestasjonen
Tittel Publisert Type
Barn og unges signaler på mulig mistrivsel

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Barn og unges signaler - mulig mistrivsel.pdf
Sjekkliste barn og foreldre

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Sjekkliste barn og foreldre.pdf
Sjekkliste oppfølging - henvisning av barn ved Risør helsestasjon

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Sjekkliste oppfølging - henvisning av barn ved Risør helsestasjon.docx.pdf

 

BTI - verktøy i barnehagen
Tittel Publisert Type
BTI-team - Innmelding av sak

17.02.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Innmelding av sak til BTI-team – Kopi – Kopi.docx
BTI-team Risørbarnehagene

12.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rutiner for BTI-team 12.04.22.pdf
Melding om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne, jf barnehageloven § 37

29.07.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Skjema - Melding om behov for tilrettelegging etter Lov om barnehager § 37. Barn med nedsatt funksjonsevne pr 25.07.2022.docx
Pedagogisk analysemodell

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-2 Analysemodell.pdf
Samtykke til at det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

01.02.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal - samtykke til at det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.docx
Startsamtale

23.01.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Startsamtale 2023 (002).docx
Veiledning fra Sped- og småbarnsteamet

19.10.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 2-1 Veiledning fra Sped- og småbarnsteamet - ny.docx

 

BTI - verktøy i skolen
Tittel Publisert Type
IOP-mal (Individuell opplæringsplan)

01.10.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IOP-mal.docx
Kartlegging omkring en elevs situasjon

19.10.2020 Filtype: doc. Klikk for å laste ned 0-2 Kartlegging omkring en elevs situasjon.doc
LP-modellen - presentasjon ved Terje Overland 2013

13.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned LP-modellen - presentasjon ved Terje Overland 2013.pdf
Overgang fra barneskole til ungdomsskole med BTI stafettlogg - Prosedyre

02.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Overgang fra barneskole til ungdomsskole med BTI stafettlogg - Prosedyre.pdf
Ser du meg - psykisk helse og læring

19.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1a Ser du meg - psykisk helse og læring. Veileder for ansatte i skolen.pdf
Startsamtale mellom foresatte og kontaktlærer ved overgang til ungdomsskolen

19.10.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 0-0 Startsamtale mellom foresatte og kontaktlærer ved overgang til ungdomsskolen.docx

 

BTI - verktøy i NAV
Tittel Publisert Type
Kartleggingsskjema økonomi barnefamilier

15.03.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Kartleggingsskjema økonomi barnefamilier med veildning.docx
Bekymringsskala foresatte

07.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0-1 Bekymringsskala foresatte.pdf